Sveriges rapport till Grevio 2022

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 25

Information om publikationen

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) övervakar hur väl parterna lever upp till Istanbulkonventionen. 

I januari 2019 kom Grevios första rapport om Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen. I rapporten lyfter Grevio fram Sveriges insatser mot våld mot kvinnor och pekar på ett antal framsteg i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Men Grevio lämnade också 41 rekommendationer till Sverige om ytterligare förbättringar. 

Den 27 januari 2022 återrapporterade regeringen hur expertgruppens rekommendationer har hanterats i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-11-18