Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

: En systematisk kartläggning

Information om publikationen

Våld i nära relationer, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck är olika former av våld som alla bryter mot de mänskliga rättigheterna. Sommaren 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga forskningen inom dessa områden. Regeringens avsikt med uppdraget är att stärka förutsättningarna för att sprida vetenskapligt förankrad kunskap om vilka insatser, metoder och arbetssätt som ger bäst brottspreventiva resultat och effekter. Som en del i uppdraget har även stalkning studerats separat.

Senast uppdaterad: 2021-11-18