Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer.

Ett kunskapsstöd från RFSL stödmottagning

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 978-91-984415-3-6
  • Avsändare: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
  • Antal sidor: 82

Information om publikationen

Kunskapsstödet bygger på RFSL:s erfarenheter av att arbeta med hbtq-personer som utsatts för våld. Materialet fokuserar på personer som kommit i kontakt med RFSL Stödmottagning och de erfarenheter av våld som de berättat om. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18