Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 23

Information om publikationen

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av människohandelns omfattning och utbredning i Sverige. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18