Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 22

Information om publikationen

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2019.

Senast uppdaterad: 2021-11-18