Sveriges sammanslagna andra och tredje rapport till FNs kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 108

Information om publikationen

Detta är den sammanslagna andra och tredje rapporten som Sverige lämnar till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det land som ratificerat en FN-konvention om mänskliga rättigheter måste med jämna mellanrum rapportera till FN hur reglerna efterlevs. Syftet med rapporten är att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas i Sverige med fokus på personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2021-11-18