Konstaterade fall av dödligt våld 2021.

En granskning av anmält dödligt våld 2021

Information om publikationen

För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brottsförebyggande rådet årligen fram särskild statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 19 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2021, vilket utgjorde 17 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. För 2020 var siffran 17 fall. 

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2021 uppgick till 15 fall, vilket motsvarade 63 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Motsvarande antal för manliga offer var 4 fall (4 procent). Jämfört med 2020 ökade det dödliga våldet i en parrelation mot kvinnor (2 fler fall) medan siffran för dödligt partnervåld mot män var oförändrad. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18