Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Dir. 2022:7)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Antal sidor: 16

Information om publikationen

En särskild utredare ges i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn och överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor. Utredaren ska även ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18