Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar (Prop. 2021/22:231)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 126

Information om publikationen

I propositionen föreslår regeringen skärpta straff för flera sexualbrott. Det gäller bland annat brotten våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och köp av sexuell tjänst. Regeringen föreslår också att vissa bestämmelser i lagstiftningen om våldtäkt ska göras mer neutrala vad det gäller kön och sexuell läggning. 

De föreslagna skärpningarna handlar bland annat om straffet för våldtäkt, som ska höjas från fängelse i minst två år till minst tre år. Minimistraffet för sexuellt övergrepp höjs till fängelse i sex månader, och minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp höjs till fängelse i ett år. För köp av sexuell tjänst ska böter tas bort ur straffskalan. Straffet blir fängelse i högst ett år.  

Lagtexten om våldtäkt ska ändras så att ordet samlag kommer att innefatta inte bara vaginala, men också orala och anala samlag.

Propositionen innehåller också förslag på flera straffskärpningar och utvidgningar av lagstiftningen om sexualbrott mot barn. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18