Kvinnofrid. Prop. 1997/98:55

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 1998
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition

Information om publikationen

Propositionen behandlar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18