Negotiating normality and deviation : father's violence against mother from children's perspectives

Information om publikationen

Denna avhandling behandlar hur barn i familjer där våld förekommer försöker förstå pappas våld mot mamma. Cater Källström använder en generell socialpsykologisk, interaktionistisk ansats och kopplar denna till hur barn konstruerar subjektivitet i relation till omgivningen och sociala normer. Studien baseras på intervjuer med tio barn, 8-12 år gamla, vars mödrar brutit upp från en relation där pappan utövat våld mot mamman. 

Referat

 

Senast uppdaterad: 2021-11-18