Meddelandeblad. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Nr 3/2022

Information om publikationen

Socialstyrelsen beslutade den 31 maj 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och träder i kraft den 1 november 2022. Då upphör också de gamla föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer att gälla. 

I detta meddelandeblad redogörs för de ändringar i sak som har genomförts i HSLF-FS 2022:39 (myndigheternas gemensamma författningssamling) jämfört med SOSFS 2014:4.

Här hittar du också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) i fulltext. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18