Dödligt våld i nära relationer: Ett pågående projekt

Information om publikationen

Rapporten är en svenskspråkig sammanfattning av tre publicerade forskningsartiklar om dödligt våld i nära relationer inom Västra Götalandsregionen. Studierna som presenteras i rapporten är baserade på 59 fall av dödligt våld i nära relationer i Västra Götalandsregionen under åren 2000–2016. Resultaten ger en utökad kunskap för de situationer som förövarna befinner sig i och där det dödliga våldet begås, och en ökad möjlighet att kunna identifiera riskfaktorer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18