Att tvingas lyssna : hur barn bevittnar pappas våld mot mamma

Information om publikationen

Artikeln vill med hjälp av röster från barn som bevittnat våld i hemmet problematisera begreppet ”att bevittna våld” genom att beskriva de olika sätt som barn utsätts för våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18