Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • ISBN: 978-91-525-0447-5
  • ISSN: 0284-6012
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Promemoria
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Den 29 oktober 2021 gav Regeringskansliet en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld.

I denna promemoria föreslår utredaren bland annat att en ny brottstyp, psykisk misshandel, ska införas i 3 kap. 5 a § brottsbalken.

Senast uppdaterad: 2021-11-18