Att växa upp i våldets närhet

: ungdomars berättelser om våld i hemmet

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 1997
  • ISBN: 91-7191-364-5 ; 150:00
  • Författare: Katarina Weinehall
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Denna avhandling behandlar ungdomar i åldern 13–19 och deras upplevelser av våld i familjen, utifrån intervjuer med 15 ungdomar. Vad har ungdomarna för erfarenheter och strategier för att hantera våldet? Hur påverkar det den egna självbilden? Avhandlingen diskuterar även hur våld socialiseras när det är en del av vardagen, utifrån teorier om sexualiserat våld och föreställningar om makt och kön. Vidare diskuteras frågor om hur våld överförs mellan generationer och Weinehall visar hur ungdomarnas våldserfarenheter skapar en dubbel utsatthet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18