Att synliggöra det osynliga : en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

Information om publikationen

År 2020 gav Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark och nationalekonomen Ingvar Nilsson att analysera det hedersrelaterade våldet och förtryckets kostnader, och anlägga ett socialt investeringsperspektiv på insatser som syftar till att ge stöd, hjälp och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med rapporten är att introducera ett synsätt kring socialt investeringsperspektiv på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som är begripligt för kommunala beslutsfattare. Med hjälp av konkreta räkneexempel visas de ekonomiska effekterna av sociala investeringar kring målgruppen.

Detta är första gången det görs socioekonomiska beräkningar på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18