Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Marriage

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • ISBN: 978-92-2-037483-2
  • Avsändare: International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 144

Information om publikationen

FN:s arbetslivsorgan ILO och migrationsorgan IOM presenterar i denna rapport siffror gällande omfattningen av modernt slaveri. Rapporten har tagits fram med antislaveriorganisationen Walk Free. 

Till modernt slaveri räknar FN både tvångsarbete och tvångsäktenskap. 

Antalet människor som sitter fast i tvångsarbete har ökat med 2,7 miljoner människor.

Från 2016 till 2021 ökade antalet människor som gifts bort utan sitt medgivande med 6,6 miljoner, lågt räknat.

6,3 miljoner människor har utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Senast uppdaterad: 2021-11-18