Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad

Information om publikationen

I rapporten presenteras resultaten av en forskarutvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Utvärderingen har genomförts av en grupp forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och har pågått under 2020 och 2021. Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka vilken betydelse RVC har för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck.

Senast uppdaterad: 2021-11-18