En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relationer

Information om publikationen

Det ekonomiska våldet i nära relationer är en allvarlig form av våld och förtryck. Konsekvenserna för utsatta kvinnor och barn sträcker sig ofta långt in i framtiden. Denna rapport är en sammanställning av utvecklingsprojektet En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relation, som Länsstyrelsen genomfört i samverkan med kvinnojouren Ellinor i Linköping.
 

Senast uppdaterad: 2021-11-18