Genväg till forskning. Kunskapsläget om våld i samkönade och transpersoners relationer

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Författare: Carin Holmberg
  • Avsändare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Typ: Kunskapsöversikt
  • Antal sidor: 18

Information om publikationen

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker. 

Denna kunskapsöversikt tecknar en bild av det aktuella kunskapsläget och tillgänglig forskning i Sverige om våld i samkönade och transpersoners relationer. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18