Genväg till forskning. Våld i ungas nära relationer

Information om publikationen

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

De forskningsteman som presenteras i denna översikt är prevalens av våld i ungas nära relationer; associerade faktorer med utsatthet; våld i ungas nära relationer och kön; särskilt utsatta ungdomar; och unga utövare av våld i en nära relation. Ett antal svenska studier samt ett selektivt urval av internationella studier presenteras. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18