Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022

– Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Information om publikationen

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Referensperioden för utsatthet för brott är föregående kalenderår. Det innebär att den utsatthet som rapporteras i NTU 2022 avser utsatthet under 2021.

Av de 200 000 personer som ingick i urvalet till NTU 2022 var det cirka 65 000 personer som deltog. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18