Separationer och mäns våld mot kvinnor

Information om publikationen

Avhandlingen ställer tre frågor:

Hur skiftar mäns användning av olika sorters våld under olika perioder i ett parförhållande (och efter att man har separerat)?

Hur påverkas mödrars och fäders förhandlingar om vårdnad, umgänge och underhåll av att mannen (pappan) använt våld mot kvinnan (mamman)?

Hur kan man förutsäga vilka män som kommer att fortsätta använda fysiskt våld efter att man har separerat?

Referat


Senast uppdaterad: 2021-11-18