Att förebygga sexuell exploatering

Information om publikationen

Denna publikation är en kartläggande litteraturöversikt med syfte att identifiera utvärderade metoder och arbetssätt för att förebygga prostitution, sexuell exploatering av barn, sexuella övergrepp mot barn samt människohandel för sexuella ändamål.

Senast uppdaterad: 2021-11-18