Subjects of Violence : On Gender and Recognition in Young Men’s Violence Against Women

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • ISBN: 9789180140676
  • Författare: Hanna Bornäs
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Avhandlingen handlar om killar som har varit våldsamma mot en kvinnlig partner (eller flera) i ungdomen, och om deras erfarenheter av våldsamma relationer. Förutom kärleksrelationer har även killarnas relationer till vänner och föräldrar studerats och hur våld verkar reproducera sig mellan olika relationer och sammanhang.

Studien baseras på intervjuer med killar med utgångspunkt i hur de förstår våldet och vilka känslor som är associerade med att utöva våld. Intervjuerna har också handlat om killarnas föreställningar om att till exempel vara en heterosexuell man samt tankar om sex och samtycke.

Senast uppdaterad: 2021-11-18