Skolundersökningen om brott 2021 (2022:5)

Om utsatthet för och delaktighet i brott

Information om publikationen

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs 9. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa typer av brott, själva deltar i brott eller andra riskbeteenden.

Senast uppdaterad: 2021-11-18