Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Södertälje

– en omfattningskartläggning under 2022

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Södertälje kommun
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 52

Information om publikationen

Prostitution, människohandel och sexuell exploatering förekommer på ett flertal arenor i Södertälje. En särskild utsatthet finns hos personer med sämre skyddsnät och särskilda behov, men även hos barn och unga. Det framkommer i denna rapport från Södertälje kommun. Rapporten lyfter fram behov av ökad kunskap om problematiken.

Senast uppdaterad: 2021-11-18