'Honour' : crimes, paradigms, and violence against women

  • Utgivningsår: 2005
  • ISBN: 1-84277-626-6 (inb.)
  • Redaktör: Sara Hossain, Lynn Welchman
  • Typ: Antologi, Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Denna antologi fokuserar på relationer mellan hedersbrott, lagstiftning och juridisk praxis. Boken är ett försök att redogöra för hedersvåldets oskrivna lagar och hur dessa betraktas och behandlas av olika länders rättssystem. Författarna, flera är jurister med erfarenhet av mänskliga rättighetsfrågor, skildrar områden där hedersbrott är vanligt förekommande som exempelvis Pakistan, Jordanien, Libanon, Egypten och Kurdistan. Boken innehåller även ett avsnitt om hedersbegreppet i italiensk rättshistoria, ett kapitel som tar upp problemen i Storbritannien, liksom ett kapitel om hedersbrott i en nordisk kontext.

Senast uppdaterad: 2021-11-18