Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer

– Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Information om publikationen

Rapporten beskriver utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella, perioden 2005–2012.

Resultaten visar att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta kvarstår stora skillnader i den självrapporterade hälsan och förutsättningarna för hälsa bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Under alla år rapporterar homo- och bisexuella personer ett sämre allmänt tillstånd än övriga befolkningen. 

Utsatthet för våld i nära och/eller samkönade relationer är i studien avgränsad till frågor om erfarenhet av våld i hemmet eller i annans bostad. Här har homo- och bisexuella personer mer erfarenhet av detta jämfört med heterosexuella personer. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18