Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning.

Samhällets kunskap, åtgärder och insatser

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: Myndigheten för delaktighet
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 167

Information om publikationen

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att risken för att utsättas för våld och hot ofta är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med intellektuell funktionsnedsättning. För kvinnor med funktionsnedsättning finns det också en tydlig ökad risk att bli utsatt för våld.

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med övrig befolkning. Samtidigt brister samhället när det kommer till att förebygga våldet och ge stöd till dem som har utsatts.

MFD har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporter som beskriver nuläget och ger förslag på åtgärder. I denna rapport har MDF tittat på statliga myndigheters, regioners och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som blivit utsatta.

Senast uppdaterad: 2021-11-18