Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 280

Information om publikationen

Rapporten är den andra nationella omfångsstudien om våld och sexuella övergrepp i den vuxna befolkningen i Norge och en uppföljning av den tidigare befolkningsundersökningen "Vold og voldtekt i Norge" som kom 2014.

I undersökningen har 4299 personer i åldrarna 18–74 år (51 procent män och 49 procent kvinnor) intervjuats på telefon om sina erfarenheter av våld och övergrepp. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18