Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: Regeringskansliet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 260

Information om publikationen

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat granska tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter. Bland annat ska utredaren analysera och bedöma hur stödet till personer som utsatts för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan förstärkas, i form av ersättning för tandskador efter våldet. 

I detta delbetänkande föreslås att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården.

Senast uppdaterad: 2021-11-18