Som Gud skapade oss : förhållningssätt till kvinnlig omskärelse bland somalier i Malmö

Information om publikationen

De största grupperna av kvinnor i Sverige som har genomgått kvinnlig omskärelse kommer ursprungligen från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia. Den här studien undersöker attityder mot ingreppet bland somalier i Malmö. Det finns ofta stora skillnader mellan hur män och kvinnor ser på könsstympning. Studien visar att många manliga somalier i Sverige motsätter sig seden och att ingreppet sker i en strikt kvinnlig sfär utan manlig insyn. Studien visar att kvinnorna hade många föreställningar om hur män tänker om könsstympning och kvinnlig sexualitet som inte överensstämde med de manliga intervjupersonernas svar.

Senast uppdaterad: 2021-11-18