Redovisning av regeringsuppdrag att ta fram förslag på spridning av behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående

Information om publikationen

I juni 2022 gav regeringen Kriminalvården i uppdrag att redovisa en plan för hur en spridning av behandlingsprogrammet Predov till kommuner skulle kunna gå till. Kriminalvården skulle också ge förslag på en effektutvärdering av Predov. 

Kriminalvården föreslår i sin redovisning till regeringen att implementeringen av Predov i kommunal verksamhet ska ske i två steg. I steg ett är tanken att cirka 20 kommuner ska ingå, för att i steg två utvidga till samtliga intresserade kommuner. För att detta ska gå att genomföra krävs först ett nytt regeringsuppdrag och finansiering. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18