Kommer du att döma mig om jag berättar?

… om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Författare: Carina Petersson
  • Typ: Avhandling

Information om publikationen

Avhandlingen består av fyra studier om ungdomars sexuella beteende, deras utsatthet för våld och självskattade hälsa och sambanden däremellan.

Ungdomar som utsatts för våld skattar sin hälsa sämre än övriga och få väljer att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal om våldet. De flesta ungdomarna har också en okunskap om vad som räknas som våld. Forskningen visar att många ungdomar förväntar sig att få frågor om våld till exempel på ungdomsmottagningen. Men om de känner att den som frågar kan döma dem om de berättar, kan de välja att avstå. Frågor om utsatthet för våld behöver ställas på ett respektfullt och icke-dömande sätt för att ungdomarna ska vilja berätta.

Senast uppdaterad: 2021-11-18