Våld i ungas nära relationer & det ideella stödet : Möjligheter och begränsningar.

Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2023:1

Information om publikationen

Forskare vid Stockholms universitet har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten utforskat det ideella stöd som unga söker utifrån våld i en egen nära relation. Denna rapport visar att för unga som utsätts för våld i en nära relation har stödet de kan få online från ideella tjej-, ungdoms- och transjourer stor betydelse. Viktigt är också möjligheten att få tillgång till stödet anonymt.

När unga tar kontakt med stödverksamheter online kan det till exempel handla om att få stöd i ett aktuellt händelseförlopp, men också om att få klarhet i om ett beteende bör tolkas som våld eller inte. Att kunna vara anonym blir särskilt viktigt när förekomsten av relationen i sig är problematisk. I en hedersrelaterad kontext där den romantiska relationen inte får bli känd finns kanske inte ett socialt nätverk att vända sig till när man är utsatt för våld. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18