Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2022

Information om publikationen

Under 2022 fick regionkoordinatorerna kännedom om 375 personer som antogs varit utsatta för människohandel eller människoexploatering. Kvinnor utgör en majoritet när det gäller fall som rör vuxna. Mörkertalet bedöms dock vara stort. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18