Våld mot barn 2022 : En nationell kartläggning

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • ISBN: 9789186759575
  • Författare: Carolina Jernbro, Åsa Landberg, Johanna Thulin
  • Avsändare: Stiftelsen allmänna barnhuset
  • Typ: Rapport
  • Läs mer: SwePub
Senast uppdaterad: 2021-11-18