Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • ISBN: 978-91-988551-2-8
  • Författare: Daniel Alsarve, Susanne Strand
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 60

Information om publikationen

Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Resultatet presenteras i den här rapporten skriven av forskare vid Örebro universitet. Rapporten visar att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Men den visar också att finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18