2023 Gender Social Norms Index. Breaking down gender biases

– Shifting social norms towards gender equality

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: United Nations Development Fund (UNDP)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 44

Information om publikationen

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har undersökt hur stor andel av världens befolkning som hyser fördomar kopplade till traditionella könsroller. Rapporten visar att sammanlagt nästan 90 procent har minst en sådan fördom. 

UNDP använder data från World Values Survey för att ge en bild av hur förekomsten av fördomar är ett hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män inom områdena politik, arbete, utbildning och kroppslig integritet.

Enligt undersökningen anser nästan hälften av världens befolkning att män är bättre politiska ledare än kvinnor. Fyrtiosex procent tycker att män har större rätt till arbete än kvinnor. En fjärdedel anser att det är försvarligt att en man slår sin fru.

De länder i världen där lägst andel av befolkningen har fördomar baserade på traditionella könsroller är enligt undersökningen Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18