Uppskattning av antalet kvinnor och flickor i Sverige 2021 som kan ha varit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning

Information om publikationen

Socialstyrelsen har gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige, och hur många som riskerar att utsättas. Enligt rapporten kan runt 68 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige. De största grupperna av flickor och kvinnor i Sverige som har genomgått ingreppet kommer från början från Somalia, Eritrea, Etiopien, Irak, Sudan och Egypten. Mellan 13 000 och 23 000 flickor boende i Sverige riskerar att utsättas för könsstympning. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18