Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Information om publikationen

Handboken syftar till att ge stöd vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer samt det övriga regelverk som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården i arbetet med våld i nära relationer. Innehållet bygger framför allt på lagstiftning, uttalanden i förarbeten, rättsfall och beslut från Justitieombudsmannen. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2016.  

Senast uppdaterad: 2021-11-18