Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023

– Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Information om publikationen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget består av ungefär 64 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18