Politicians Under Threat : Gender Aspects of Violence against Political Representatives

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Författare: Sandra Håkansson
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

I avhandlingen från Uppsala universitet studeras våld mot politiker i Sverige. Att politiker drabbas av hot, trakasserier och skrämseltekniker blir allt vanligare. Såväl psykiskt som fysiskt våld riktat mot folkvalda har direkta implikationer för demokratin. Framträdande kvinnliga politiker trakasseras och tystas i högre utsträckning än sina manliga kollegor. Könsgapet i utsattheten ökar också med maktnivån: ju högre i den politiska hierarkin, desto större blir skillnaden mellan kvinnor och män.

Studiernas resultat visar bland annat att både manliga och kvinnliga politiker avstår från offentlig debatt och från att engagera sig i vissa frågor på grund av våldet, men kvinnor i betydligt högre utsträckning än män. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18