Sveriges tematiska rapport om tillämpningen av Istanbulkonventionens bestämmelser

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2023
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 116

Information om publikationen

Sveriges har lämnat en rapport till Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) om hur Sverige tillämpar Istanbulkonventionens tema ”Building trust by delivering support, protection and justice”.

Regeringens rapport som lämnades in den 26 oktober 2023 utgör utgångspunkten för uppföljningen av Sveriges tillämpning av konventionen. Granskningsprocessen av Sveriges tillämpning fortsätter därefter mellan 2023–2028. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18