Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext

(Rapport 2023:17)

Information om publikationen

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en kartläggning av personer som förts bort i en hederskontext under 2022. Kartläggningen beskriver bland annat i vilka syften personer förs bort, vilka åtgärder kommuner har vidtagit gällande bortförda personer och i vilken utsträckning kommuner har fungerande rutiner och samverkansformer i arbetet med att förhindra och hantera bortföranden. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18