The boundaries of international law : a feminist analysis

  • Utgivningsår: 2000
  • ISBN: 0-7190-3738-7 (Manchester U.P.) (inb.) ; £50.00
  • Författare: Hilary Charlesworth, Christine Chinkin
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Boken är en analys av den internationella rättsordningen och mänskliga rättigheter från ett feministiskt perspektiv. Författarna argumenterar för att de institutioner, metoder och substantiella principer som utformar den internationella rätten är utformade utifrån en manlig norm, något som får djupt problematiska konsekvenser för kvinnors mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 2021-11-18