Maud Eduards

Titel: Professor emerita

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Statsvetenskapliga institutionen

E-post: maud.eduards@statsvet.su.se

Webbsida: Maud Eduards forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Maud Eduards forskar om kvinnors organisering och den etablerade ordningens motstånd mot förändring, maktrelationer, hur kön konstrueras i olika politiska sammanhang och om mäns våld mot kvinnor. Centrala begrepp inom hennes forskning är kropp, demokrati, nation och kvinnors handlingsutrymme. På senare tid har Maud Eduards framför allt studerat väpnade konflikter, våld och svensk säkerhetspolitik med fokus på försvarsmaktens ambivalenta syn på kön.

Publikationer i urval

Eduards, Maud (2016) Feminism som partipolitik – Feministiskt initiativ i Simrishamn 2010-2014. Stockholm, Leopard.

Eduards, Maud (2015), ”Vem stal freden?” i Manga, Edda och Rebecca Vinthagen (red.) Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid. Stockholm, Ordfront.

Eduards, Maud (2014), ”Jämställdhetspolitikens militarisering” i Sandell, Kerstin, Maja Sager och Nora Räthzel (red.) Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. Lunds universitet.

De los Reyes, Paulina, Maud Eduards och Fia Sundevall (red.) (2013) Internationella relationer – könskritiska perspektiv. Stockholm, Liber.

Eduards, Maud (2012) "What Does a Bath Towel Have to Do with Security Policy?" i Kronsell, Annica & Erika Svedberg (red.) Making Gender, Making War – Violence, Military and Peacekeeping Practices. New York & London: Routledge. 

Eduards, Maud (2011) "Vad har ett badlakan med säkerhetspolitik att göra?" i Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Lund: Studentlitteratur

Eduards, Maud (2011) Recension av Gabriella Nilssons avhandling "Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor" i RIG – kulturhistorisk tidskrift, nr. 3, 2011.

Rönnblom, Malin & Eduards, Maud (2008) Genusperspektiv på statsvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Eduards, Maud (2007) Kroppspolitik – om Moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: Atlas Akademi.

Eduards, Maud (2002/2007) Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk teori. Malmö: Liber ekonomi. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18