Att leva med skyddade personuppgifter – resultat från Skatteverkets enkätstudie

Information om publikationen

Många som lever med skyddade personuppgifter tvingas hantera omfattande praktiska problem. Kvinnor har i högre utsträckning skydd på grund av våld i nära relation och män i högre utsträckning skydd på grund av hot från kriminella miljöer och arbetsrelaterat hot och våld. Det framgår av en enkät som Skatteverket låtit göra.

Senast uppdaterad: 2021-11-18