Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2022–2023

Information om publikationen

Socialstyrelsen ska under vissa förutsättningar genomföra utredningar bland annat när ett barn har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld, eller när en vuxen person har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en närstående eller tidigare närstående. Syftet är att identifiera brister i samhällets skyddsnät och att ge regeringen underlag till förslag på åtgärder som förebygger att barn far illa och att vuxna utsätts för våld av närstående. 

Rapporten riktar sig till regeringen, men kan även vara av intresse för berörda myndigheter och samhällsaktörer.

Detta är Socialstyrelsens sjunde rapport.

Senast uppdaterad: 2021-11-18